Проблеми сучасної енергетики і автоматики в ситемі природокористування

Архіви конференцій

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування, жовтень 2023


12 Heroyiv Oborony str., Kiev, 03041 Ukraine

E-mail: confeanubip@gmail.com


October 19, 2023 – October 19, 2023

Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь

у ювілейній Х Міжнародній науково-технічній онлайн-конференції

«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

(теорія, практика, історія, освіта),

що відбудеться 19 жовтня 2023 року!

 

Завантажити збірник матеріалів конференції "Проблеми сучасної енергетики і автоматикив системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції. Київ, 19 жовтня 2023 р."

 

ЗАСНОВНИК КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

-           Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів та природокористування України

-           Інститут електродинаміки Національної академії наук України

 

Конференція проводитиметься у дистанційному форматі. Тези можуть бути написані українською та мовами Євросоюзу.

Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей (електронна версія), який розміщуватиметься на сторінці конференції та буде доступний авторам.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Теоретична електротехніка.

Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах та системах перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

Секція 3. Інтелектуальні системи керування, робототехніка і автоматика у природокористуванні.

Секція 4. Електротехнології в біотехнічних системах та біомедична інженерія

Секція 5. Електромеханічне перетворення енергії.

Секція 6. Теплоенергетика.

Секція 7. Енергетичний аудит і менеджмент.

Секція 8. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти.

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України. 03040 Київ, вул. Героїв Оборони, 12, корп. 8, кім. 1.

E-mail: confeanubip@gmail.com

Відповідальний секретар оргкомітету конференції Сорокін Дмитро Сергійович.

Секретарі оргкомітету конференції: Васюк Вячеслав Володимирович, Ликтей Вікторія Володимирівна.

Для участі у конференції необхідно до 16 жовтня 2023 року надіслати тези доповіді, заповнивши гугл-форму https://forms.gle/MG4PazTJv7FfZwiA8 або, у випадку відсутності облікового запису Google, форму за покликанням https://view.forms.app/sorokindmytro/pmea

Після розгляду оргкомітетом конференції отриманих матеріалів на електронну адресу автора надсилатиметься повідомлення щодо прийняття матеріалів.

Кращі матеріали у розширеному вигляді, за погодженням з авторами, можуть бути рекомендовані до публікації у фаховому журналі «ЕНЕРГЕТИКА І АВТОМАТИКА» (http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya), що індексується у Google Scholar.

 

Вартість участі у конференції

Участь у конференції безкоштовна.

Вимоги щодо оформлення тез

1.  Обсяг тез – одна-дві сторінки формату А4, включаючи рисунки, таблиці, перелік джерел посилань.

2. Тези слід набирати в текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура Times New Roman, кегль ‑ 14 пт, для переліку джерел посилань ‑ 12 пт, інтервал ‑ одинарний.

Поля тексту: верхнє ‑ 20 мм, нижнє 20 ‑ мм, ліве 30 ‑ мм, праве ‑ 15 мм; абзац ‑ 12,5 мм.

4. Розміщення тексту: код УДК (вгорі зліва); вирівнявши "від центру" ‑ назва великими літерами ("жирний"); пропустивши рядок та вирівнявши "від центру" ‑ прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання ("курсив", "жирний"); місце роботи з вказівкою міста та країни ("курсив"); пропустивши рядок ‑ текст; пропустивши рядок ‑ перелік джерел посилань.

Зразок оформлення тез додається.

До відома авторів: рукописи оформленні з порушенням вказаних вимог та правил до опублікування не приймаються.

Перегляд інформації про конференцію

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування, травень 2020


12 Heroyiv Oborony str., Kiev, 03041 Ukraine

E-mail: confeanubip@gmail.com


Kyiv, UA

May 19, 2020 – May 22, 2020

Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь у

Міжнародній науково-технічній конференції

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування

(теорія, практика, історія, освіта)!

 

ЗАВАНТАЖИТИ збірник матеріалів конференції

 

ЗАСНОВНИК КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний університет біоресурсів та природокористування України

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів та природокористування України

- Інститут електродинаміки Національної академії наук України

 

Конференція проводитиметься у режимі форуму. Матеріали конференції (тези доповідей) розміщуватимуться на сайті конференції. Тези можуть бути написані українською, англійською та польською мовами.

Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей (електронна версія), який розміщуватиметься на сайті конференції та буде доступний авторам.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Теоретична електротехніка та електрофізика.

Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

Секція 3. Інтелектуальні системи керування, робототехніка і автоматика у природокористуванні.

Секція 4. Електротехнології в біотехнічних системах.

Секція 5. Електромеханічне перетворення енергії.

Секція 6. Теплоенергетика.

Секція 7. Енергетичний аудит і менеджмент.

Секція 8. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти.

 

Голова організаційного комітету конференції

Козирський В.В., д.т.н., професор, Україна

Співголова організаційного комітету конференції

Жильцов А.В., д.т.н., доцент, Україна

Відповідальний секретар оргкомітету – Мірських Г.О., к.т.н., доцент, Україна

Члени організаційного комітету

Лисиченко М.Л., д.т.н., професор, Україна;

Кондратенко І.П., д.т.н., член-кореспондент НАН України, Україна;

Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада;

Chochowski Andrzej, prof. dr. hab.inz, SGGW w Warszawie, Polska;

Glowacki Szymon, dr. hab. inz, SGGW w Warszawie, Polska.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України. 03040 Київ, вул. Героїв Оборони, 12, корп. 8, кім. 1.

E-mail: confeanubip@gmail.com

Відповідальний секретар оргкомітету конференції Мірських Георгій Олександрович

Секретарі оргкомітету конференції: Васюк Вячеслав Володимирович, Сорокін Дмитро Сергійович, Ликтей Вікторія Володимирівна.

Перегляд інформації про конференцію

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування`2019


12 Heroyiv Oborony str., Kiev, 03041 Ukraine

E-mail: confeanubip@gmail.com


Kyiv, UA

May 20, 2019 – May 24, 2019

Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь у

VIII Міжнародній науково-технічній конференції

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування

(теорія, практика, історія, освіта)!

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

 

 

ЗАСНОВНИК КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний університет біоресурсів та природокористування України

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів та природокористування України

- Інститут електродинаміки Національної академії наук України

 

Конференція проводитиметься у режимі форуму. Матеріали конференції (тези доповідей) розміщуватимуться на сайті конференції. Тези можуть бути написані українською, англійською та польською мовами.

Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей (електронна версія), який розміщуватиметься на сайті конференції та буде доступний авторам.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Теоретична електротехніка та електрофізика.

Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

Секція 3. Інтелектуальні системи керування, робототехніка і автоматика у природокористуванні.

Секція 4. Електротехнології в біотехнічних системах.

Секція 5. Електромеханічне перетворення енергії.

Секція 6. Теплоенергетика.

Секція 7. Енергетичний аудит і менеджмент.

Секція 8. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти.

 

Голова організаційного комітету конференції

Козирський В.В., д.т.н., професор, Україна

Співголова організаційного комітету конференції

Жильцов А.В., д.т.н., доцент, Україна

Відповідальний секретар оргкомітету – Мірських Г.О., к.т.н., доцент, Україна

Члени організаційного комітету

Лисиченко М.Л., д.т.н., професор, Україна;

Кондратенко І.П., д.т.н., член-кореспондент НАН України, Україна;

Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада;

Chochowski Andrzej, prof. dr. hab.inz, SGGW w Warszawie, Polska;

Glowacki Szymon, dr. hab. inz, SGGW w Warszawie, Polska.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України. 03040 Київ, вул. Героїв Оборони, 12, корп. 8, кім. 1.

E-mail: confeanubip@gmail.com

Відповідальний секретар оргкомітету конференції Мірських Георгій Олександрович

Секретарі оргкомітету конференції: Васюк Вячеслав Володимирович, Сорокін Дмитро Сергійович, Ликтей Вікторія Володимирівна.

Перегляд інформації про конференцію

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування`2018


12 Heroyiv Oborony str., Kiev, 03041 Ukraine

E-mail: confeanubip@gmail.com


Kyiv, UA

May 23, 2018 – May 27, 2018

Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь у

VII Міжнародній науково-технічній конференції

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування

(теорія, практика, історія, освіта)!

Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-технічної конференції присвяченої 120-річчю НУБіП України

 

ЗАСНОВНИК КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний університет біоресурсів та природокористування України

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів та природокористування України

- Інститут електродинаміки Національної академії наук України

 

Конференція проводитиметься у режимі форуму. Матеріали конференції (тези доповідей) розміщуватимуться на сайті конференції http://econference.nubip.edu.ua/index.php/pmeas/pmeas2018/index. Тези можуть бути написані українською, англійською та польською мовами.

Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей (електронна версія), який розміщуватиметься на сайті конференції та буде доступний авторам.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Теоретична електротехніка та електрофізика.

Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

Секція 3. Інтелектуальні системи керування, робототехніка і автоматика у природокористуванні.

Секція 4. Електротехнології в біотехнічних системах.

Секція 5. Електромеханічне перетворення енергії.

Секція 6. Теплоенергетика.

Секція 7. Енергетичний аудит і менеджмент.

Секція 8. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти.

 

Голова організаційного комітету конференції

Козирський В.В., д.т.н., професор, Україна

Співголова організаційного комітету конференції

Жильцов А.В., д.т.н., доцент, Україна

Відповідальний секретар оргкомітету – Мірських Г.О., к.т.н., доцент, Україна

Члени організаційного комітету

Лисиченко М.Л., д.т.н., професор, Україна;

Кондратенко І.П., д.т.н., член-кореспондент НАН України, Україна;

Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада;

Chochowski Andrzej, prof. dr. hab.inz, SGGW w Warszawie, Polska;

Glowacki Szymon, dr. hab. inz, SGGW w Warszawie, Polska.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України. 03040 Київ, вул. Героїв Оборони, 12, корп. 8, кім. 1.

E-mail: confeanubip@gmail.com

Відповідальний секретар оргкомітету конференції Мірських Георгій Олександрович

Секретарі оргкомітету конференції: Васюк Вячеслав Володимирович, Сорокін Дмитро Сергійович, Ликтей Вікторія Володимирівна.

 

Перегляд інформації про конференцію

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ В СИТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ' травень, 2017

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

03040 Київ, вул. Героїв Оборони, 12, корп. 8, кім. 1.

E-mail: confeanubip@gmail.com


Київ, UA

May 15, 2017 – May 19, 2017

Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь у

VI Міжнародній науково-технічній конференції

Проблеми сучасної енергетики і автоматики

в системі природокористування

(теорія, практика, історія, освіта)

 

!!!Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-технічної конференці Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)!!!

 

ЗАСНОВНИК КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний університет біоресурсів та природокористування України

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

-              Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів та природокористування України

-              Інститут електродинаміки Національної академії наук України

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Електротехнології в біотехнічних системах.

Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

Секція 3. Smart Grid технології в системах енергоживлення.

Секція 4. Релейний захист та автоматика розподільних електричних мереж.

Секція 5. Інтелектуальні системи керування, робототехніка і автоматика у природокористуванні.

Секція 6. Теоретична електротехніка та електрофізика.

Секція 7. Електричні машини та апарати.

Секція 8. Теплоенергетика.

Секція 9. Енергетичний аудит і менеджмент.

Секція 10. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти.

 

Голова організаційного комітету конференції

Козирський В.В., д.т.н., професор, Україна

Співголова організаційного комітету конференції

Жильцов А.В., д.т.н., професор, Україна

Відповідальний секретар оргкомітету – Березюк А.О., к.т.н., ст. викл., Україна

Члени організаційного комітету

Лисиченко М.Л., д.т.н., професор, Україна;

Кондратенко І.П., д.т.н., Україна;

Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада;

Єрошенко Г.П., д.т.н., професор, Росія

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України. 03040 Київ, вул. Героїв оборони, 12, корп. 8, кім. 1.

E-mail: confeanubip@gmail.com

Відповідальний секретар оргкомітету конференції

Мірських Георгій Олександрович

Секретарі оргкомітету конференції:

Васюк Вячеслав Володимирович (vasyuk@nubip.edu.ua),

Ликтей Вікторія Володимирівна (viktoria.lyktej@gmail.com).

Перегляд інформації про конференцію

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в ситемі природокористування'2016

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

03040 Київ, вул. Героїв Оборони, 12, корп. 8, кім. 1.

E-mail: confeanubip@gmail.com

 


Київ, UA

November 14, 2016 – November 18, 2016

Шановні колеги!

Взяти участь у конференції виявили бажання 160 фахівців з України, Росії, Білорусі, Німеччини та Нідерландів.

На пошту конференції було надіслано 88 тез доповідей, у тому числі 2 за авторством і 7 за співавторством фахівців інших країн.

Організаційний комітет конференції виражає щиру вдячність усім учасникам за активну участь у роботі конференції.

Сподіваємося на результативне продовження учасниками конференції наукових пошуків та чекаємо Вашої участі у наступній, Шостій, конференції, що планується у 2017 р.

З приводу будь-яких питань звертайтесь за адресою confeanubip@gmail.com

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ можна скачати ТУТ

 

Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь у

V Міжнародній науково-технічній конференції

Проблеми сучасної енергетики і автоматики

в системі природокористування

(теорія, практика, історія, освіта)

 

ЗАСНОВНИК КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний університет біоресурсів та природокористування України

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

-              Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів та природокористування України

-              Інститут електродинаміки Національної академії наук України

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Електротехнології в біотехнічних системах.

Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

Секція 3. Smart Grid технології в системах енергоживлення.

Секція 4. Релейний захист та автоматика розподільних електричних мереж.

Секція 5. Інтелектуальні системи керування, робототехніка і автоматика у природокористуванні.

Секція 6. Теоретична електротехніка та електрофізика.

Секція 7. Електричні машини та апарати.

Секція 8. Теплоенергетика.

Секція 9. Енергетичний аудит і менеджмент.

Секція 10. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти.

 

Голова організаційного комітету конференції

Козирський В.В., д.т.н., професор, Україна

Співголова організаційного комітету конференції

Жильцов А.В., д.т.н., професор, Україна

Відповідальний секретар оргкомітету – Мірських Г.О., к.т.н., доцент, Україна

Члени організаційного комітету

Кондратенко І.П., д.т.н., Україна;

Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада;

Єрошенко Г.П., д.т.н., професор, Росія

 

Для участі у конференції необхідно до 01 листопада 2016 року на електронну адресу оргкомітету надіслати тези доповіді та заявку щодо участі у роботі конференції.

Після розгляду оргкомітетом конференції отриманих матеріалів авторам на електронну адресу надсилатиметься повідомлення щодо прийняття матеріалів та реквізити для оплати витрат оргкомітету на організацію та проведення конференції, редагування і публікацію тез.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Вартість участі у конференції становить 100 грн. Кожен учасник отримає електронний та друкований варіанти збірника тез. Всі рекомендовані до друку тези зберігаються на сайті та індексуються пошуковими системами.

Вимоги щодо оформлення тез

1. Тези надаються електронною поштою однією з чотирьох мов ‑ українською, російською, англійською, польською.

Обсяг тез – одна-дві повні сторінки ф.А4, включаючи рисунки, таблиці, перелік літератури.

2. Список літератури подається в алфавітному порядку.

3. Тези слід набирати в текстовому редакторі Word, гарнітура Times New Roman, розмір: для основного тексту ‑ 14 пт, для переліку літературних джерел та анотацій ‑ 12 пт.), інтервал ‑ одинарний.

Поля тексту: верхнє ‑ 25 мм, нижнє 30 ‑ мм, ліве 25 ‑ мм, праве ‑ 20 мм; абзац ‑ 9,5 мм.

4. Розміщення тексту:

‑ УДК (вгорі зліва)

‑ вирівнявши "від центру" ‑ назва великими літерами ("жирний");

‑ пропустивши рядок та вирівнявши "від центру" ‑ прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, (курсив, "жирний"); місце роботи з вказівкою міста та країни (курсив).

‑ пропустивши рядок ‑ текст;

‑ пропустивши рядок ‑ перелік літературних посилань.

5. Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType, версія 5 або 6, як окремий об'єкт розмірами: змінна ‑ 14 пт, великий індекс ‑ 10 пт, малий індекс ‑ 8 пт, великий символ ‑ 18 пт, малий символ ‑ 12 пт; кирилиця, грецька та цифри ‑ прямі, латиниця ‑  курсив.

До відома авторів: рукописи оформленні з порушенням вказаних вимог та правил до опублікування не приймаються.

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України. 03040 Київ, вул. Героїв оборони, 12, корп. 8, кім. 1.

E-mail: confeanubip@gmail.com

Відповідальний секретар оргкомітету конференції

Мірських Георгій Олександрович

Секретарі оргкомітету конференції:

Васюк Вячеслав Володимирович (vasyuk@nubip.edu.ua),

Ликтей Вікторія Володимирівна (viktoria.lyktej@gmail.com).

 

 

 

Перегляд інформації про конференцію