Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування`2018

May 23, 2018 – May 27, 2018


Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь у

VII Міжнародній науково-технічній конференції

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування

(теорія, практика, історія, освіта)!

Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-технічної конференції присвяченої 120-річчю НУБіП України

 

ЗАСНОВНИК КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний університет біоресурсів та природокористування України

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів та природокористування України

- Інститут електродинаміки Національної академії наук України

 

Конференція проводитиметься у режимі форуму. Матеріали конференції (тези доповідей) розміщуватимуться на сайті конференції http://econference.nubip.edu.ua/index.php/pmeas/pmeas2018/index. Тези можуть бути написані українською, англійською та польською мовами.

Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей (електронна версія), який розміщуватиметься на сайті конференції та буде доступний авторам.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Теоретична електротехніка та електрофізика.

Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

Секція 3. Інтелектуальні системи керування, робототехніка і автоматика у природокористуванні.

Секція 4. Електротехнології в біотехнічних системах.

Секція 5. Електромеханічне перетворення енергії.

Секція 6. Теплоенергетика.

Секція 7. Енергетичний аудит і менеджмент.

Секція 8. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти.

 

Голова організаційного комітету конференції

Козирський В.В., д.т.н., професор, Україна

Співголова організаційного комітету конференції

Жильцов А.В., д.т.н., доцент, Україна

Відповідальний секретар оргкомітету – Мірських Г.О., к.т.н., доцент, Україна

Члени організаційного комітету

Лисиченко М.Л., д.т.н., професор, Україна;

Кондратенко І.П., д.т.н., член-кореспондент НАН України, Україна;

Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада;

Chochowski Andrzej, prof. dr. hab.inz, SGGW w Warszawie, Polska;

Glowacki Szymon, dr. hab. inz, SGGW w Warszawie, Polska.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України. 03040 Київ, вул. Героїв Оборони, 12, корп. 8, кім. 1.

E-mail: confeanubip@gmail.com

Відповідальний секретар оргкомітету конференції Мірських Георгій Олександрович

Секретарі оргкомітету конференції: Васюк Вячеслав Володимирович, Сорокін Дмитро Сергійович, Ликтей Вікторія Володимирівна.

 


Conference Homepage Image

Інформація про конференцію