Секції конференції

Секція 1. Теоретична електротехніка та електрофізика

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція 3. Інтелектуальні системи керування, робототехніка і автоматика у природокористуванні

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція 4. Електротехнології в біотехнічних системах

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція 5. Електромеханічне перетворення енергії

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція 6. Теплоенергетика

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція 7. Енергетичний аудит і менеджмент

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Секція 8. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed