ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ В СИТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ' травень, 2017

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

May 15, 2017 – May 19, 2017


Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь у

VI Міжнародній науково-технічній конференції

Проблеми сучасної енергетики і автоматики

в системі природокористування

(теорія, практика, історія, освіта)

 

!!!Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-технічної конференці Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)!!!

 

ЗАСНОВНИК КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний університет біоресурсів та природокористування України

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

-              Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів та природокористування України

-              Інститут електродинаміки Національної академії наук України

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Електротехнології в біотехнічних системах.

Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

Секція 3. Smart Grid технології в системах енергоживлення.

Секція 4. Релейний захист та автоматика розподільних електричних мереж.

Секція 5. Інтелектуальні системи керування, робототехніка і автоматика у природокористуванні.

Секція 6. Теоретична електротехніка та електрофізика.

Секція 7. Електричні машини та апарати.

Секція 8. Теплоенергетика.

Секція 9. Енергетичний аудит і менеджмент.

Секція 10. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти.

 

Голова організаційного комітету конференції

Козирський В.В., д.т.н., професор, Україна

Співголова організаційного комітету конференції

Жильцов А.В., д.т.н., професор, Україна

Відповідальний секретар оргкомітету – Березюк А.О., к.т.н., ст. викл., Україна

Члени організаційного комітету

Лисиченко М.Л., д.т.н., професор, Україна;

Кондратенко І.П., д.т.н., Україна;

Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада;

Єрошенко Г.П., д.т.н., професор, Росія

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України. 03040 Київ, вул. Героїв оборони, 12, корп. 8, кім. 1.

E-mail: confeanubip@gmail.com

Відповідальний секретар оргкомітету конференції

Мірських Георгій Олександрович

Секретарі оргкомітету конференції:

Васюк Вячеслав Володимирович (vasyuk@nubip.edu.ua),

Ликтей Вікторія Володимирівна (viktoria.lyktej@gmail.com).


Інформація про конференцію