Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ ГРПІ '2019

ПРОГРАМА

VII Міжнародної науково-практичної конференції

"Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2019"

м. Київ, НУБіП України

 

15 травня 2019 року

9:00-10:00  Реєстрація (корпус 15, к. 232)

10:00 – 10:10 Відкриття.

Станіслав Миколайович Ніколаєнко, ректор НУБіП України,

Андрій Миколайович Гуржій, академік НАПН України,

Сергій Миколайович Шупик, Міністерство аграрної політики України

10:05-10:45  Пленарна сесія (корпус 15, к. 232)

 

Тема

Час

Спікери

1.

Модель управління процедурою взаємного фінансового інвестування в інформаційні технології та кібербезпеку систем Smart City

10:10 – 10:30

Валерій Анатолійович Лахно, д. т. н., професор, НУБіП України

2.

Атласне картографування вартості земель в Україні

10:30-10:50

Іван Платонович Ковальчук, д. геогр. н., професор, НУБіП України

3.

Інтелектуальні системи керування складними біотехнічними об'єктами

10:50-11:10

Віталій Пилипович Лисенко, д. т. н., професор, НУБіП України

4.

Порівняльний аналіз інструментальних засобів для реалізації інтелектуальної обробки даних

11:10-11:30

Белла Львівна Голуб, к. т. н., доцент, НУБіП України

5.

Інноваційні технології в управлінні фермерським господарством

11:30-11:50

Руслан Михайлович Басараб, к. т. н., доцент, НУБіП України

6.

Взаємозв'язок між добробутом суспільства та інформацією

11:50-12:10

Ірина Вікторівна Вороненко, с. н. с., доцент, НУБіП України

12:10-13:30 Перерва на обід

13:30-16:00 Робота в секціях

Секція 1. Моделі, методи та інформаційні технології в економіці

корпус 15, к. 222

Секція 2. Комп'ютерні системи і мережі

корпус 15, к. 223

Секція 3. Технології обробки даних та розробки програмних систем

корпус 15, к. 230

Секція 4. Геоінформаційні системи і технології у природокористуванні

корпус 15, к. 231

Секція 5. Автоматизація біотехнологічних об'єктів

корпус 15, к. 231

Секція 6. Інформаційно-комунікаційні технології в поширенні знань

корпус 15, к. 232

Секція 7. Цифровізація освітньо-наукової діяльності

корпус 3, к. 213

15:00-16:30 Семінар-презентація "Студенто-орієнтований підхід у формуванні академічної доброчесності в сучасному університеті" (корпус 3, к. 213)

Перелік секційних доповідей

16 травня 2019 року

10:00-11:00  - Підведення підсумків конференції (корпус 15, к. 232)

11:00 – Екскурсії, знайомство з університетом та пам'ятками м. Києва