Загальна інформація

Секції конференції

1. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

 • моделювання і прогнозування в економіці
 • моделювання в системах управління
 • інформаційні технології в економіці та управлінні

2. Комп’ютерні системи і мережі

 • технології проектування комп’ютерних систем та їх компонентів
 • технології побудови комп’ютерних мереж
 • захист інформації в комп’ютерних мережах

3. Технології обробки даних та розробки програмних систем

 • проектування баз і сховищ даних
 • технології обробки великих масивів даних
 • технології OLAP технології і Data Mining
 • підходи і технології розробки програмного забезпечення
 • безпека програмних систем

4. Геоінформаційні системи і технології у природокористуванні

 • обробка космічних знімків
 • інтелектуальні технології класифікації
 • технології побудови карт і геопросторових продуктів
 • технології оцінки стану земного покриву і прогнозування урожайності

5. Автоматизація біотехнологічних об’єктів

 • дослідження об’єктів автоматизації
 • системи автоматизації (у тому числі комп’ютерно‑інтегровані)
 • робототехнічні комплекси
 • впровадження автоматизованих систем

6. Інформаційно-комунікаційні технології в поширенні знань

 • хмарні технології в корпоративних комунікаціях
 • технології віддаленого консультування
 • електронне дорадництво

7. Цифровізація освітньо-наукової діяльності

 • цифрові виклики і технології, освітнє середовище закладу освіти, цифрова педагогіка
 • цифрові сервіси комунікації та інструменти підтримки наукової діяльності закладу освіти
 • рамки, стандарти, формування та вимірювання цифрових компетенцій