Загальна інформація

Секції конференції

Секція 1. "Моделі, методи та інформаційні технології в економіці"

 • моделювання і прогнозування в економіці
 • моделювання в системах управління
 • інформаційні технології в економіці та управлінні

Секція 2. "Комп'ютерні системи і мережі, кібербезпека"

 • технології проектування комп’ютерних систем та їх компонентів
 • технології побудови комп’ютерних мереж
 • захист інформації в комп’ютерних мережах

Секція 3. "Технології обробки даних та створення програмних систем"

 • проектування баз і сховищ даних
 • технології обробки великих масивів даних
 • технології OLAP та Data Mining
 • підходи і технології розробки програмного забезпечення
 • безпека програмних систем

Секція 4. "Інформаційно-комунікаційні технології в поширенні знань"

 • хмарні технології в корпоративних комунікаціях
 • технології віддаленого консультування
 • електронне дорадництво
 • цифрові виклики і технології, освітнє середовище закладу освіти, цифрова педагогіка
 • цифрові сервіси комунікації та інструменти підтримки наукової діяльності закладу освіти
 • рамки, стандарти, формування та вимірювання цифрових компетенцій
Секція 5. "Геоінформаційні системи і технології у природокористуванні"
 • обробка космічних знімків
 • інтелектуальні технології класифікації
 • технології побудови карт і геопросторових продуктів
 • технології оцінки стану земного покриву і прогнозування урожайності
 • математичні та програмні засоби у вирішенні задач екологічної безпеки