Інформація для авторів

Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів

За матеріалами конференції буде сформований науково-методичний збірник. Учасники, які бажають опублікувати статтю у збірнику матеріалів, здійснюють оплату організаційного внеску у розмірі 200 грн, який покриває витрати, пов'язані з друком і розсилкою збірника, сертифікатів. Верстка і розсилка збірника відбуватиметься протягом місяця після завершення конференції.

Реквізити для грошового переказу:

Асоціація ПАНЗУ "Украгроосвіта"

м. Київ -151, вул. Смілянська, 11

тел. + 38 044 242-35-68

р/р 26004799975972

Банк: ПАТ КБ"Правекс-Банк"

МФО 380838

ЄДРПОУ 26437906