Browse Title Index


 
Scheduled Conference Title
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 МОНІТОРИНГ ЗОН ЗАТОПЛЕННЯ І ПІДТОПЛЕННЯ У ВУГЛЕВИДОБУВНИХ РАЙОНАХ ДИСТАНЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ Abstract
Іван Платонович Ковальчук, Євген Анатолійович Іванов
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ІМІДЖУ ЛІДЕРА Abstract
Амалія Олегівна Ільянова
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ Abstract
Сергій Костянтинович Асатуров
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 ГІС ЯК БАЗА СИСТЕМАМИ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Abstract
Victor Smoliy
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 ОБРОБКА ВЕЛИКИХ МАСИВІВ ДАНИХ У ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ Abstract
Олексій Миколайович Ткаченко
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНОТ ТА Е-КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ Abstract
Олена Геронтіївна Кузьмінська
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 Використання технологій відеоконференцій Apache Openmeetings та хмарного сховища Nextcloud, для моніторингу готовності керівників до впровадження інформаційних технологій Abstract
Олександр Васильович Якобчук
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Abstract
Ігор Володимирович Гончаренко
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОРАДНИЦТВА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ДОРАДНИКІВ-ПРОФЕСІОНАЛІВ Abstract
Михайло Зіновійович Швиденко
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 ЗАДАЧА ПОШУКУ АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТИХ НАБОРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЩО ОБРАНІ АБІТУРІЄНТОМ Abstract
Белла Львівна Голуб
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ Abstract
Ірина Бородкіна, Георгій Бородкін
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 ЗБІР ДАНИХ ДЛЯ ВАЛІДАЦІЇ ЗЕМНОГО ПОКРИВУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ CITIZEN SCIENCE Abstract
Богдан Ялкапович Яйлимов, Ганна Олексіївна Яйлимова
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ОСВІТІ Abstract
Ірина Бородкіна, Георгій Бородкін
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК ВИМОГА СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Abstract
Iryna Yasenova
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 МОНІТОРИНГ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ Abstract
Руслан Михайлович Басараб, Тетяна Альфредівна Баранова, Вадим Остапенко
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 OЦІНКА СТАНУ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ ЗА ГЛОБАЛЬНИМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ В ПРОГРАМІ UN CCD Abstract
Андрій Всеволодович Колотій, Богдан Ялкапович Яйлимов, Микола Сергійович Лавренюк
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ Abstract
Леонід Шуміло
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА Abstract
Наталія Анатоліївна Клименко, Олексій Іванович Кириленко
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОПРОВОДУ ЗВОЛОЖЕНОГО КОРМУ Abstract
Микола Олксандрович Кіктєв, Володимир Олександрович Мірошник
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ ЯЄЦЬ Abstract
Штанько Ірина, Євген Клименко, Людмила Галаєва
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 Застосування CALS-технологій в управлінні аграрними виробничими структурами Abstract
Наталія Анатоліївна Рогоза
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНИХ ВИРОБНИКІВ МЕТОДОМ DEA Abstract
Марина Володимирівна Негрей, Олена Василівна Кучерява
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Abstract
Інна Сергіївна Оборська
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 Competitors Detection using graph analysis Abstract
Тарас Володимирович Гнот
 
GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2017 Development of decision support systems and optimization of management of economic and banking systems Abstract
Volodymyr Khylenko
 
51 - 75 of 80 Items << < 1 2 3 4 > >> 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.