Program

The program for this conference is available via the following link.
GRPI '2017 PROCEEDINGS

22.06.2017

Місце проведення:  корпус 1, к.69 (вул. Родимцева, 19)

 

Location: build.1, room 69 (19 Rodimtseva Str.)

 

9:00 Реєстрація учасників

10:00 Відкриття. Вітальне слово.

Ніколаєнко Станіслав Миколайович, д.п.н., професор, ректор НУБіП України

 

10:10-11:00 Пленарна сесія 1.

 

"Агромоніторинг: Стан та перспективи наукових досліджень"

Модератор Басараб Руслан Михайлович, к.т.н., доцент.

 

 1. Застосування сучасних інформаційних технологій та даних ДЗЗ для моніторингу, попередження та гасіння природних пожеж в Україні

Зібцев Сергій Вікторович, д. с.-г. н., професор;

Миронюк Віктор Валентивноич, к. с.-г. н., доцент;

Богомолов Вадим Володимирович, старший науковий співробітник;

Сошенський Олександр Михайлович, к. с.-г. н., асистент;

Гуменюк Василь Володимирович, к. с.-г. н. асистент, ННІ лісового і садово-паркового господарства, НУБіП України

 1. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ РОСЛИННИХ НАСАДЖЕНЬ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ

Лисенко Віталій Пилипович, д. т. н., професор, завідувач кафедри;

Опришко Олексій Олександрович, к. т. н., доцент;

Комарчук Дмитро Сергійович, к. т. н., старший викладач, кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І.Мартиненка, НУБіП України;

Пасічник Наталія Анатоліївна, к. с.-г. н., доцент, кафедра агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна, НУБіП України.

 1. СУЧАСНИЙ АГРОМОНІТОРИНГ НА ОСНОВІ "ВЕЛИКИХ ДАНИХ": ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ГЛИБИННЕ НАВЧАННЯ

Куссуль Наталія Миколаївна, д.т.н., професор, заступник директора Інституту космічних досліджень НАНУ та ДКАУ;

Шелестов Андрій Юрійович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Лавренюк Микола Сергійович, аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

 1. МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОБУТОВИМИ ТА ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ

Скрипник Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики;

Басараб Руслан Михайлович, к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук;

Міхно Інесса Сергіївна, аспірантка, НУБіП України.

 

 

11:10-11:45 Пленарна сесія 2.

 

"Інноваційні рішення в агромоніторингу"

Модератор Басараб Руслан Михайлович, к.т.н., доцент.

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Сластін Сергій Олександрович, головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного центру організації застосування космічних засобів та засобів спеціального контролю, НЦУВКЗ;

Бутко Ігор Миколайович, к.т.н., начальник центру організації застосування космічних засобів та засобів спеціального контролю, НЦУВКЗ;

Ожінський Віктор Васильович, к.т.н., начальник відділу науково-дослідної та випробувальної роботи, НЦУВКЗ.

 1. ЦИФРОВА АГРОНОМІЯ

Боровик Віктор Іванович, директор компанії АгроOnline

 1. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Остапенко Вадим Анатолійович, агроконсультант, компанія SmartFarming

 

13:00-14:00 – Круглий стіл "Дуальна освіта в галузі комп'ютерного еколого-економічного моніторингу".

 

14:00-16:00 Робота в секціях

 

Секція 1. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Місце проведення: корп.15, к.233

 

Секція 2. КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ

Місце проведення: корп.15, к. 206

 

Секція 3. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ТА РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

Місце проведення: корп.15, к.230

 

Секція 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Місце проведення: корп.15, к. 206

 

Секція 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОШИРЕННІ ЗНАНЬ

Місце проведення: корп.15, к.225

 

 

23.06.2017

 

10:00-11:00 – Підведення підсумків конференції. Круглий стіл.

11:00-…  – Екскурсії, знайомство з університетом та пам'ятками м. Києва.

 

 

22.06.2017

Місце проведення:  корпус 1, к.69 (вул. Родимцева, 19)

 

Location: build.1, room 69 (19 Rodimtseva Str.)

 

9:00 Реєстрація учасників

10:00 Відкриття. Вітальне слово.

Ніколаєнко Станіслав Миколайович, д.п.н., професор, ректор НУБіП України

 

10:10-11:00 Пленарна сесія 1.

 

"Агромоніторинг: Стан та перспективи наукових досліджень"

Модератор Басараб Руслан Михайлович, к.т.н., доцент.

 

 1. Застосування сучасних інформаційних технологій та даних ДЗЗ для моніторингу, попередження та гасіння природних пожеж в Україні

Зібцев Сергій Вікторович, д. с.-г. н., професор;

Миронюк Віктор Валентивноич, к. с.-г. н., доцент;

Богомолов Вадим Володимирович, старший науковий співробітник;

Сошенський Олександр Михайлович, к. с.-г. н., асистент;

Гуменюк Василь Володимирович, к. с.-г. н. асистент, ННІ лісового і садово-паркового господарства, НУБіП України

 1. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ РОСЛИННИХ НАСАДЖЕНЬ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ

Лисенко Віталій Пилипович, д. т. н., професор, завідувач кафедри;

Опришко Олексій Олександрович, к. т. н., доцент;

Комарчук Дмитро Сергійович, к. т. н., старший викладач, кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І.Мартиненка, НУБіП України;

Пасічник Наталія Анатоліївна, к. с.-г. н., доцент, кафедра агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна, НУБіП України.

 1. СУЧАСНИЙ АГРОМОНІТОРИНГ НА ОСНОВІ "ВЕЛИКИХ ДАНИХ": ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ГЛИБИННЕ НАВЧАННЯ

Куссуль Наталія Миколаївна, д.т.н., професор, заступник директора Інституту космічних досліджень НАНУ та ДКАУ;

Шелестов Андрій Юрійович, д.т.н., професор, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Лавренюк Микола Сергійович, аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

 1. МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОБУТОВИМИ ТА ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ

Скрипник Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики;

Басараб Руслан Михайлович, к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук;

Міхно Інесса Сергіївна, аспірантка, НУБіП України.

 

 

11:10-11:45 Пленарна сесія 2.

 

"Інноваційні рішення в агромоніторингу"

Модератор Басараб Руслан Михайлович, к.т.н., доцент.

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Сластін Сергій Олександрович, головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного центру організації застосування космічних засобів та засобів спеціального контролю, НЦУВКЗ;

Бутко Ігор Миколайович, к.т.н., начальник центру організації застосування космічних засобів та засобів спеціального контролю, НЦУВКЗ;

Ожінський Віктор Васильович, к.т.н., начальник відділу науково-дослідної та випробувальної роботи, НЦУВКЗ.

 1. ЦИФРОВА АГРОНОМІЯ

Боровик Віктор Іванович, директор компанії АгроOnline

 1. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Остапенко Вадим Анатолійович, агроконсультант, компанія SmartFarming

 

13:00-14:00 – Круглий стіл "Дуальна освіта в галузі комп'ютерного еколого-економічного моніторингу".

 

14:00-16:00 Робота в секціях

 

Секція 1. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Місце проведення: корп.15, к.233

 

Секція 2. КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ

Місце проведення: корп.15, к. 206

 

Секція 3. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ТА РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

Місце проведення: корп.15, к.230

 

Секція 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Місце проведення: корп.15, к. 206

 

Секція 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОШИРЕННІ ЗНАНЬ

Місце проведення: корп.15, к.225

 

 

23.06.2017

 

10:00-11:00 – Підведення підсумків конференції. Круглий стіл.

11:00-…  – Екскурсії, знайомство з університетом та пам'ятками м. Києва.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.