Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

MODELS, METHOD AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN ECONOMICS

RISK ASSESSMENT OF USE OF THE DNIEPER CASCADE RESERVOIRS FROM THE STANDPOINT OF SOCIAL WELFARE FUNCTIONS PDF
Андрій Васильович Скрипник, Alexander B. Rabinovich, Olha Holiachuk
Competitors Detection using graph analysis PDF
Тарас Володимирович Гнот
МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОБУТОВИМИ ТА ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ PDF (Українська (Ukrainian))
Інеса Міхно, Руслан Михайлович Басараб, Андрій Васильович Скрипник
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНИХ ВИРОБНИКІВ МЕТОДОМ DEA PDF (Українська (Ukrainian))
Марина Володимирівна Негрей, Олена Василівна Кучерява
НЕДОЛІКИ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АБСОЛЮТНИМИ ПРІОРИТЕТАМИ. PDF (Українська (Ukrainian))
Тетяна Валеріївна Коваль
Тенденції розвитку ринку ріпаку в Україні PDF (Українська (Ukrainian))
Ірина Русланівна Лемішка, Тетяна Валеріївна Коваль
Впровадження інформаційних технологій в систему менеджменту сільськогосподарських підприємств PDF (Українська (Ukrainian))
Олександр Олегович Іващенко, Володимир Віталійович Харченко
Інформаційно-аналітичної система розвитку сільських територій України PDF (Українська (Ukrainian))
Михайло Григорович Садко
РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ЙОГО ЗУМОВЛЮЮТЬ PDF (Українська (Ukrainian))
Аліна Сергіївна Марчак, Людмила Валентинівна Галаєва
ПРОГНОЗ ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ З ВІДХОДВ АПК УКРАЇНИ PDF (Українська (Ukrainian))
Іван Васильович Гончаренко, Людмила Валентинівна Галаєва
ГІС ЯК БАЗА СИСТЕМАМИ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF (Українська (Ukrainian))
Victor Smoliy
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА PDF (Українська (Ukrainian))
Наталія Анатоліївна Клименко, Олексій Іванович Кириленко
Simulation of the control actions of the banking system to the functioning of the economy. Dynamics and correction of crisis situations PDF
Volodymyr Khylenko
ГЕНЕРУВАННЯ ДІЙСНИХ СИМЕТРИЧНИХ МАТРИЦЬ ІЗ ЗАДАНИМИ ЦІЛОЧИСЕЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТА ВЛАСНИМИ ЧИСЛАМИ PDF (Українська (Ukrainian))
yuri ivanovich chorny, yuri ivanovich chorny
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ ЯЄЦЬ PDF (Українська (Ukrainian))
Штанько Ірина, Євген Клименко, Людмила Галаєва
Застосування CALS-технологій в управлінні аграрними виробничими структурами PDF (Українська (Ukrainian))
Наталія Анатоліївна Рогоза

COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS

TECHNIQUE OF SERVERS INTERACTION AND SENSOR DATA TRANSMISSION BETWEEN THEM PDF
Olesia Ivanivna Zarivniak, Andrii Vasyl’ovych Petrashenko, Denis Stanislavovych Zamiatin
3D-MODEL RECONSTRUCTION WITH USE OF MONOCULAR RGB CAMERA PDF
Олег Вячеславович Ведмеденко, Сергій Сергійович Ніколаєв, Юрій Олександрович Тимошенко
СОВРЕМЕННЫЕ НЕЙРОСЕТЕВЫЕ СРЕДСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ КИБЕРАТАК НА РЕСУРСЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ PDF (Українська (Ukrainian))
Володимир Володимирович Погорелов
ВПРОВАДЖЕННЯ SDN МЕРЕЖ ТА ВІДКРИТОГО ПРОТОКОЛУ OPENFLOW PDF (Українська (Ukrainian))
Андрій Ігорович Блозва
МЕТОД СТВОРЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АГРОНОМІЧНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ PDF (Українська (Ukrainian))
Михайло Васюхін, Аніса Касім, Василь Долинний, Масуд Касім, Віталій Шелестовський, Сергій Горбатюк
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ СЕРВІСУ МОНІТОРИНГУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЛЮДИНИ PDF (Українська (Ukrainian))
Сергій Сергійович Ніколаєв
INTEGRAL "START CROSSROAD" SYSTEM FOR ROAD TRANSMISSION BY ROAD CROSSES
Dmytro Kasatkin, Valerii Lakhno, Berik Akhmetov

TECHNOLOGY OF DATA PROCESSING AND SOFTWARE DEVELOPING

ЗАДАЧА ПОШУКУ АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТИХ НАБОРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЩО ОБРАНІ АБІТУРІЄНТОМ PDF (Українська (Ukrainian))
Белла Львівна Голуб
Development of decision support systems and optimization of management of economic and banking systems PDF
Volodymyr Khylenko
ЗМЕНШЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНИКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ БАГАТОРІВНЕВИХ ЧЕРГ ЗІ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ PDF (Українська (Ukrainian))
Yevhenii Dmytrovych Khishchenko, Volodymyr Grygorovych Zaitsev
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ MAPLE ДЛЯ СИНТЕЗУ РЕВЕРСИВНИХ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ З НЕКАНОНІЧНИМИІ ГІПЕРКОМПЛЕКСНИМИ ЧИСЛОВИМИ СИСТЕМАМИ PDF (Українська (Ukrainian))
Юлія Боярінова
Обработка гиперкомплексных данных с использованием пакета символьных вычислений в среде Maple PDF (Українська (Ukrainian))
Юлія Боярінова
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭРГАТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ PDF (Українська (Ukrainian))
Олександр Володимирович Бушма
СОВРЕМЕННЫЕ НЕЙРОСЕТЕВЫЕ СРЕДСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ КИБЕРАТАК НА РЕСУРСЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ PDF (Українська (Ukrainian))
Oleg Igorevich Terejkowski
ВИКОРИСТАННЯ OLAP-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПОБУДОВІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ PDF (Українська (Ukrainian))
Дар'я Юріївна Ящук, Белла Львівна Голуб
ПРИНЦИПИ ЗБОРУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ З ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН PDF (Українська (Ukrainian))
Сергій Вікторович Циба, Белла Львівна Голуб
OLAP ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ В ЗАДАЧАХ АГРОМОНІТОРИНГУ PDF (Українська (Ukrainian))
Олександр Вікторович Шелест, Белла Голуб
«1R-RULE» USING FOR CLASSIFICATION OF EXPERT SYSTEM TEST PARAMETERS OF NEW PLANT VARIETIES PDF
Viktor Trokhymenko
МЕТОД ПОБУДОВИ ПРАВИЛ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ MICROSOFT SQL SERVER НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ДАНИХ ГОСПОДАРСТВА З ВИРОЩУВАННЯ ПОЛУНИЦІ PDF (Українська (Ukrainian))
Микола Михайлович Бойко, Белла Львівна Голуб
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ ПРОМИСЛОВОГО ПТАШНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ PDF (Українська (Ukrainian))
Любов Дмитрівна Плиска
МЕТОД ПОБУДОВИ ПРАВИЛ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ MICROSOFT SQL SERVER НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ДАНИХ ГОСПОДАРСТВА З ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР PDF (Українська (Ukrainian))
Анна Андріївна Фелюст, Белла Львівна Голуб
ФОРМУВАННЯ ПОШУКУ АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ ЗА ДОПОМОГОЮ MICROSOFT ANALYSIS SERVICES НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ДАНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РУЖИНСЬКОГО РАЙОНУ PDF (Українська (Ukrainian))
Аліна Володимирівна Галушко
ПРО ВЗАЄМОЗВЯЗОК ТЕЗАУРУСА І ОНТОЛОГІЇ ЯК ЛЕКСИЧНИХ РЕСУРСІВ МАШИННОЇ ОБРОБКИ ПРИРОДОЇ МОВИ PDF (Українська (Ukrainian))
Iryna Yasenova
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК ВИМОГА СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF (Українська (Ukrainian))
Iryna Yasenova
МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОПОЗИЦІЇ ОБ’ЄКТУ PDF (Українська (Ukrainian))
Даниіл Олександрович Мазуренко, Ірина Сергіївна Ясенова
Піхдід до розробки графічного інтерфейсу користувача в середовищі Unity для мобільних пристроїв PDF (Українська (Ukrainian))
Юрій Олегович Міловідов
ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ОСВІТІ PDF (Українська (Ukrainian))
Ірина Бородкіна, Георгій Бородкін
МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ PDF (Українська (Ukrainian))
Ірина Бородкіна, Георгій Бородкін
ОБРОБКА ВЕЛИКИХ МАСИВІВ ДАНИХ У ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ PDF
Олексій Миколайович Ткаченко
МОНІТОРИНГ ЗОН ЗАТОПЛЕННЯ І ПІДТОПЛЕННЯ У ВУГЛЕВИДОБУВНИХ РАЙОНАХ ДИСТАНЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ PDF (Українська (Ukrainian))
Іван Платонович Ковальчук, Євген Анатолійович Іванов
МОНІТОРИНГ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ PDF (Українська (Ukrainian))
Руслан Михайлович Басараб, Тетяна Альфредівна Баранова, Вадим Остапенко
МОНИТОРИНГ ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР: АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ И ИХ ОБРАБОТКИ PDF (Українська (Ukrainian))
Світлана Станіславівна Кохан
КАРТОГРАФУВАННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ БДЖІЛЬНИЦТВА ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАНННЯ ЗЕМЛІ PDF (Українська (Ukrainian))
Антоніна Анатоліївна Москаленко
OЦІНКА СТАНУ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ ЗА ГЛОБАЛЬНИМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ В ПРОГРАМІ UN CCD PDF (Українська (Ukrainian))
Андрій Всеволодович Колотій, Богдан Ялкапович Яйлимов, Микола Сергійович Лавренюк
ЗБІР ДАНИХ ДЛЯ ВАЛІДАЦІЇ ЗЕМНОГО ПОКРИВУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ CITIZEN SCIENCE PDF (Українська (Ukrainian))
Богдан Ялкапович Яйлимов, Ганна Олексіївна Яйлимова
LARGE AREA CLASSIFIACTION OF LAND USE/LAND COVER FOR UKRAINE WITHIN SIGMA PROJECT PDF
Mykola Lavreniuk
ВПЛИВ ФIЛЬТРАЦIЇ РАДIОЛОКАЦIЙНИХ ДАНИХ НА ТОЧНIСТЬ КЛАСИФIКАЦIЇ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР PDF (Українська (Ukrainian))
Микола Михайлович Мерецький
Використання даних ДЗЗ для розвитку аграрного сектору ьУкраїни PDF (Українська (Ukrainian))
Сергій Олександрович Сластін
Алгоритм визначення структурних елементів сторінки документу формату PDF PDF (Українська (Ukrainian))
Anastasiya Olegivna Prodan
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ PDF (Українська (Ukrainian))
Леонід Шуміло
Підвищення ефективності надання послуг в сфері медичного туризму через кластеризацію веб-користувачів PDF (Українська (Ukrainian))
Анна Андріївна Лєднікова
ПОПОЛНЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ ИУС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЛОГОВ PDF (Українська (Ukrainian))
Оксана Вікторівна Чала

AUTOMATION OF BIOTECHNOLOGICAL OBJECTS

ФІТОТРОН ЯК ОБЄКТ КЕРУВАННЯ PDF (Українська (Ukrainian))
Артем Іванович Марцифей
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ В БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ PDF (Українська (Ukrainian))
Алла Олексіївна Дудник
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОПРОВОДУ ЗВОЛОЖЕНОГО КОРМУ PDF (Українська (Ukrainian))
Микола Олксандрович Кіктєв, Володимир Олександрович Мірошник
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА PDF (Українська (Ukrainian))
Ігор Володимирович Гончаренко

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE DISSEMINATION OF KNOWLEDGE

НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ: ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ РЕСУРСІВ ТА СЕРВІСІВ МАЙКРОСОФТ У ВНЗ PDF (Українська (Ukrainian))
Тетяна Володимирівна Волошина
ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНОТ ТА Е-КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ PDF (Українська (Ukrainian))
Олена Геронтіївна Кузьмінська
ADVISORY SERVICE AS THE BASIS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURIAL BUSINESS PDF
Наталія Василівна Попрозман, Оксана Антонівна Дудзяк
IMPLEMENTATION OF SPECIFIC DIDACTIC PRINCIPLES IN COMPUTER-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT PDF
Дмитро Юрійович Касаткін, Ольга Михайлівна Касаткіна
ПОБУДОВА ГЕТЕРОГЕННОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА БАЗІ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF (Українська (Ukrainian))
Максим Володимирович Мокрієв
ТЕХНОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ХМАРНОГО СХОВИЩА PDF (Українська (Ukrainian))
Сергій Михайлович Шклярський
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОРАДНИЦТВА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ДОРАДНИКІВ-ПРОФЕСІОНАЛІВ PDF (Українська (Ukrainian))
Михайло Зіновійович Швиденко
Е-СЕРЕДОВИЩЕ НА БАЗІ GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК PDF (Українська (Ukrainian))
Таїсія Петрівна Саяпіна
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ WOLFRAM MATHEMATICA ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ PDF (Українська (Ukrainian))
Валентина Ігорівна Корольчук
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF (Українська (Ukrainian))
Інна Сергіївна Оборська
Використання технологій відеоконференцій Apache Openmeetings та хмарного сховища Nextcloud, для моніторингу готовності керівників до впровадження інформаційних технологій PDF (Українська (Ukrainian))
Олександр Васильович Якобчук
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КОНСАЛТИНГОВИХ СИСТЕМ В СІЛЬСЬКОМУ ТУРИЗМІ PDF (Українська (Ukrainian))
Тетяна Прокопівна Кальна-Дубінюк
СИСТЕМА Е-ЕКСТЕНШН ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ PDF (Українська (Ukrainian))
Ірина Петрівна Кудінова
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ДОРАДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Українська (Ukrainian))
Лілія Хомівна Рибак
«ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КУРСІ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ» В НУБіП УКРАЇНИ» PDF (Українська (Ukrainian))
stanislav zhyvora
УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ PDF (Українська (Ukrainian))
Сергій Костянтинович Асатуров
ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ІМІДЖУ ЛІДЕРА PDF (Українська (Ukrainian))
Амалія Олегівна Ільянова
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ У СВІТІ (КРІЗЬ ПРИЗМУ СПРИЙНЯТТЯ МЕДІЙНОГО ОБРАЗА ПЕРШОЇ ЛЕДІ) PDF (Українська (Ukrainian))
Вероніка Василівна Чекалюк


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.