Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Models, method and information technologies in economics

СВІТОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ГІДРОЕЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Андрій Васильович Скрипник, Ольга Сергіївна Голячук
АДАПТИВНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ
Тетяна Валеріївна Коваль
ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Наталія Анатоліївна Рогоза
Побудова узагальненого графу передування завдань для вирішення задачі складання розкладу дрібносерійного виробництва
Maya Olehivna Sperkach, Vladyslav Anatoliyovich Lukjanenko
МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Олександр Олександрович Плєшаков
Моделювання логістичних процесів підприємства
Наталія Григорівна Шульга, Оксана Столярчук Сергіївна
USER-BASED VS. ITEM-BASED COLLABORATIVE FILTERING
Тарас Володимирович Гнот
ПРОГНОЗ СЕРЕДНІХ РЕАЛІЗАЦІНИХ ЦІН НА МОЛОКО В УКРАЇНІ
Людмила Галаєва
Зміна клімату: ризики і можливості для сільського господарства України
Марина Володимирівна Негрей
ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
Наталія Анатоліївна Клименко
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ЗМІН ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Ірина Володимирівна Юрчук, Андрій Васильович Скрипник
РИЗИКИ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА ПАЯНОК
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСБАЛАНСУ НА РИНКУ ПРАЦІ
Інна Сергіївна Оборська, Андрій Васильович Скрипник
Аналіз тенденцій до структурних зрушень аграрного бізнесу
Віктор Андрющенко
Основні передумови економіко-математичного моделювання в економіці.
Михайло Григорович Садко
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Леонід Дмитрович ТУЛУШ
Проблемні аспекти оподаткування сільського господарства в Україні в контексті сучасного досвіду оподаткування сільського господарства в розвинених країнах
Дмитро Серебрянський
Ukrainian agricultural sector as a stabilizer of the macroeconomic instability
Едуард Букін

Computer systems and networks

Methods of collecting and classification of geospatial data for constructing three-dimensional cartographic models
Михайло Іванович Васюхін, Юлія Юріївна Іваник, Олександр Валерійович Сініцин
PROGRAM SURVEYING WORK AREAS WITH THE CURRENT LOCATION Of OBJECTS
Масуд Мохамадович Касім
METHODS OF FORMATION, TRANSFORMATION DISPLAY AND CONVENTIONAL SYMBOLS IN AGRICULTURE PRETSIZIYNOHO
Василій Долинний
Ontology to assess threats INFORMATION
Юрій Леонтійович Тихонов
ALGORITHMIC METHODS FOR INCREASING THE ACCURACY OF SPACE-TIME COORDINATES OF MOBILE AGGREGATES IN SYSTEMS OF DIGITAL AGRICULTURE
Масуд Касім, Аніса Касім
Моделювання покриття WI-FI мережі за допомогою клітинного автомату
Ярослав Ігорович Сагач, Артем Миколайович Волокіта
Analysis of modern devices of creating a vibrating effect on critical infrastructure of information systems
Євгеній Сергійович Косюк
ЗАХИСТ ТРАНЗАКЦІЙ В КАНАЛАХ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ VPN-ТЕХНОЛОГІЙ
Володимир Володимирович Галкін, Іван Іванович Пархоменко

Technology of data processing and software developing

Model-based analysis of the zone melting process
Олексій Олегович Голуб
Ontological approach in building knowledge assets to e-learning
Юрій Леонтійович Тихонов
THE ROLE OF BOTS IN EVERYDAY LIFE
Viktor Y. Trokhymenko
Використання неканонічних гіперкомплексних числових систем для підвищення криптостійкості
Юлія Боярінова, Яків Каліновський, Яна Хіцко
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ВНЗ
Дар'я Юріївна Ящук
information technology and data science
Белла Львівна Львівна Голуб
ПІДХОДИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ КРАЩИХ СВІТОВИХ ЗРАЗКІВ
Андрій Ігорович Блозва
SOFTWARE REALIZATION OF STOCHASTIC MODEL FOR PROMOTING THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT
Олексій Миколайович Ткаченко, Павло Андрійович Засядько, Катерина Олегівна Якубчук
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТРАНЗИЦИОННЫХ СИСТЕМ
Сергій Лук'янович Кривий
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ВЕТЕРЕНАРА
Сергій Вікторович Циба
Розробка програмного забезпечення для системи проведення аналізу наявності мікотоксинів
Олександр Володимирович Гудзь
МОДЕЛЮВАННЯ MOCVD ПРОЦЕСУ
Наталія Володимирівна Мегедь
Web-система автоматизації здачі лабораторних робіт
Дмитро Олександрович Альциванович
ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Ірина Сергіївна Ясенова
Разработка критериев эффективности нейросетевых средств распознавания кибератак на сетевые ресурсы информационных систем
Игорь Терейковский, Идеят Бапиев, Александр Корченко
ПРОГРАМНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ГІС СПЕЦІАЛІСТА (АНАЛІТИКА) АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Руслан Михайлович Басараб, Тетяна Альфредівна Баранова
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ІСНУЮЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ. ПРОГРАМОВАНІ РІШЕННЯ
Альона Володимирівна Нєлєпова
АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ПОЛЬОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН ТА ПАРАМЕТРІВ УМОВНОГО СТАНДАРТУ
Bella Lvivna Golub, Nadiya Vasylivna Leshchuk, Kostiantyn Mykolayovych Mazhuga
Архітектура системи збору та обробки аудіо-інформації
Maksym Volodumirovich Kasich
ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АДАПТИВНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ
Володимир Васильович Хиленко
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ДЕКОМПОЗИЦИИ
Володимир Васильович Хиленко
СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ОДНОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА РОЗЕНБЛАТТА И РАДИАЛЬНО-БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Виктор Юрьевич Трохименко
Автоматизована система обліку, документообігу та аналізу лікарняних кас
Владислав Юрійович Литвин
АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
Constantine Kuznecov, Ivan Parkhomenko
ЛОГІЧНІ АТАКИ НА WEB-ДОДАТКИ
Володимир Степанович Білецький, Сергій Васильович Толюпа

Automated systems in technology, energetics, manufacturing

Розрахунок еквівалентних геометричних параметрів циліндричних індукторів некругового перерізу у програмному пакеті COMSOL
Дмитро Сергійович Комарчук, Віталій Пилипович Лисенко, Ігор Петрович Кондратенко, Павло Вікторович Іванов
Ergatic subsystem for automation means
Aleksandr Bushma
AUTOMATED PROCESS CONTROL SYSTEMS GATHERING AND RECYCLING OF ORGANIC RAW MATERIALS
Дмитро Вячеславович Чирченко
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ АВАРІЙНІСТЮ ТА ПЕРЕДАЧЕЮ ШКАЛИ ЧАСУ ІР-МЕРЕЖЕЮ
Valerii Koval, Oleg Velychko, Dmitro Kalian, Sergiy Movchan, Igor Shkliarevskyi
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ВИРОЩУВАННЯ ТОМАТІВ В ТЕПЛИЦІ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ
Тарас Іванович Лендєл, Віталій Пилипович Лисенко, Володимир Олександрович Мірошник
АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Алла Олексіївна Дудник
Побудова інтерактивних графіків для визначення характеристик стрічкових конвеєрів
Микола Олександрович Кіктєв

Information and communication technologies in the dissemination of knowledge

Анотування неструктурованих текстів
Петро Миколайович Сорока
IMPLEMENTATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL SPHERE OF UKRAINE
Юрій Русланович Трухан, Володимир Віталійович Харченко
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОРПОРАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЯХ СУЧАСНОГО ВИШУ
Олена Геронтіївна Кузьмінська
ПРОЕКТ «НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ – ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦІЇ 1С» ЯК РОЗВИТОК ТЕНДЕНЦІЙ СПІВПРАЦІ ВУЗІВ ТА IT-КОМПАНІЙ
Таїсія Петрівна Саяпіна, Олена Григорівна Глазунова, Ірина Аркадіївна Столярчук
Організація самостійної роботи студентів засобами Web 2.0
Ольга Михайлівна Касаткіна
СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ БАЗИ КОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ
Максим Володимирович Мокрієв
A Method of Topic Extraction in Information Retrieval
Serhiy Oleksandrovych Polyakov, Petro Mykolaiovych Soroka
МОДЕЛЬ ГІБРИДНОГО ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Тетяна Володимирівна Волошина
ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОРАДНИЦТВА З ПРОФІЛЬНИМ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИМИ СИСТЕМАМИ
Сергій Петрович Саяпін
Стратегічні кроки підвищення обізнаності студентів про академічний плагіат
Дмитро Юрійович Касаткін
Застосування методу комп’ютерної перевірки якості знань на основі однотипних розрахункових задач зі змінними початковими умовами
Сергій Вікторович Євстрат'єв
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ДОРАДЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Ірина Петрівна Кудінова
Дорадництво як етап суспільного поділу праці
Микола Безкровний
ІННОВАЦІЙНЕ ЕЛЕКТРОННЕ ДОРАДНИЦТВО У СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ
Олена Анатоліївна Локутова, Діана Святославівна Онопрійчук
РОЗБУДОВА ЕЛЕКТРОННОЇ МЕРЕЖІ ПОШИРЕННЯ ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙ
Михайло Зіновійович Швиденко
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОРАДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Лілія Хомівна Рибак
СЕРТИФІКАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВИЩІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Ірина Бородкіна, Георгій Бородкін
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОРАДНИЦТВА У КРОЛІВНИЦТВІ
Тетяна Прокопівна Кальна-Дубінюк, Марина Мирославівна Гнідан
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ
Стефанія Мосіюк
Застосування CALS-технологій в управлінні аграрними виробничими структурами
Наталія Анатоліївна Анатоліївна Рогоза


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.