Program

The program for this conference is available via the following link.
Materials of GRPI '2016 Conference

 

23.06.2016

Location –  building 1, room 79 (19 Rodimtseva Str.)

 

9:00 Registration

9:45 Official opening

Ібатуллін І.І., перший проректор НУБіП України

Іщенко Т.Д., в.о. ДУ "НМЦ "Агроосвіта"

 

10:00-10:45 Дискусійна панель

"ТЕХНОЛОГІЇ ПОШИРЕННЯ ЗНАНЬ ТА ЕЛЕКТРОННОГО ДОРАДНИЦТВА", модератор Швиденко М.З., доцент, к.е.н.

Основні спікери:

 • Кобзистий Максим Олександрович, начальник відділу організації наукового супроводу та трансферу інновацій Мінагрополітики України;
 • Кропивко Михайло Федорович, д.е.н., академік НААНУ, завідувач відділом галузевого і територіального управління ННЦ "Інститут аграрної економіки";
 • Криворучко Іван Митрофанович, к.е.н.. начальник відділу методичного забезпечення інноваційного розвитку НААНУ;
 • Корінець Роман Ярославович, президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України;
 • Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, д.е.н., завідувач кафедри аграрного консалтингу та сервісу.

 

10:45-11:00 Перерва на каву

 

11:00-11:45 Дискусійна панель

"ТЕХНОЛОГІЇ BIG DATA ДЛЯ ЗАДАЧ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ",

модератор Голуб Б.Л., доцент, к.т.н.

 • ОБРОБКА ВЕЛИКИХ ДАНИХ У AZURE
Остапчук Маргарита, Microsoft Україна
 • МАТЕМАТИКА, ІНФОРМАТИКА, ДАНІ ВЕЛИКИХ ОБ'ЄМІВ.

Кривий Сергій Лук'янович, д.ф.-м.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • РІШЕННЯ CISCO ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ ДАНИМИ.

Блозва Андрій Ігорович, к.п.н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ОБ'ЄМІВ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ В ЗАДАЧАХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ.

Басараб Руслан Михайлович, к.т.н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

11:45-12:00 Перерва на каву

 

12:00-12:45 Дискусійна панель

"ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ ЕФЕКТИВНИХ ЗМІН ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ",

модератор Скрипник А.В., професор, д.е.н.

 • РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ.

Тулуш Леонід Дмитрович, к.е.н., зав. відділом податково-бюджетної політики, Інститут аграрної економіки;

 • ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ДОСВІДУ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ.

Серебрянській Дмитро Миколович, к.е.н., заступник директора науково-дослідного інституту Фіскальної політики, Університет державної фіскальної служби України;

 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ РІЗНИХ СУСПІЛЬНИХ ГРУП В УМОВАХ ПОДАТКОВИХ ЗМІН

Худолій Любов Михайлівна, д.е.н., зав. кафедри податкової і страхової справи, НУБіП України;

 • ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ВАРІАНТИ РОЗПОДІЛУ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ВІД АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА.

Талавиря Микола Петрович, д.е.н., директор науково-дослідного інституту економіки і менеджменту НУБіП України;

 • ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В НАСЛІДОК ЗМІН ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ.

Паянок Тетяна Миколаївна, к.е.н., зав. кафедри статистики, Університет державної фіскальної служби України

 • ЗМІНИ АГРАРНОГО ОПОДАТКУВАННЯ З ПОЗИЦІЇ ФУНКЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ КОРИСНОСТІ.

Скрипник Андрій Васильович, д.е.н., завідувач кафедри економічної кібернетики, НУБіП України;

Юрчук Ірина Володимирівна, аспірантка, НУБіП України

 

12:45-14:00 Перерва на обід

 

14:00-15:30 Робота в секціях

 

15:30-16:00 Підведення підсумків першого дня роботи конференціїCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.