Секції конференції

МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Керівники
  • Андрій Васильович Скрипник, Факультет інформаційних технологій
Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ

Керівники
  • Михайло Васюхін, Факультет інформаційних технологій
  • Дмитро Касаткін, Національний університет біоресурсів і природокористуваня України, факультет інформаційних технологій, кафедра комп’ютерних систем і мереж
Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ТА РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

Керівники
  • Белла Львівна Голуб, Факультет інформаційних технологій
Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Керівники
  • Віталій Пилипович Лисенко, ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОШИРЕННІ ЗНАНЬ

Керівники
  • Олена Григорівна Глазунова, Факультет інформаційних технологій
Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed