Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

RISK ASSESSMENT OF USE OF THE DNIEPER CASCADE RESERVOIRS FROM THE STANDPOINT OF SOCIAL WELFARE FUNCTIONS PDF (English)
Андрій Васильович Скрипник, Alexander B. Rabinovich, Olha Holiachuk
Competitors Detection using graph analysis PDF (English)
Тарас Володимирович Гнот
МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОБУТОВИМИ ТА ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ PDF
Інеса Міхно, Руслан Михайлович Басараб, Андрій Васильович Скрипник
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНИХ ВИРОБНИКІВ МЕТОДОМ DEA PDF
Марина Володимирівна Негрей, Олена Василівна Кучерява
НЕДОЛІКИ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АБСОЛЮТНИМИ ПРІОРИТЕТАМИ. PDF
Тетяна Валеріївна Коваль
Тенденції розвитку ринку ріпаку в Україні PDF
Ірина Русланівна Лемішка, Тетяна Валеріївна Коваль
Впровадження інформаційних технологій в систему менеджменту сільськогосподарських підприємств PDF
Олександр Олегович Іващенко, Володимир Віталійович Харченко
Інформаційно-аналітичної система розвитку сільських територій України PDF
Михайло Григорович Садко
РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ЙОГО ЗУМОВЛЮЮТЬ PDF
Аліна Сергіївна Марчак, Людмила Валентинівна Галаєва
ПРОГНОЗ ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ З ВІДХОДВ АПК УКРАЇНИ PDF
Іван Васильович Гончаренко, Людмила Валентинівна Галаєва
ГІС ЯК БАЗА СИСТЕМАМИ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Victor Smoliy
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА PDF
Наталія Анатоліївна Клименко, Олексій Іванович Кириленко
Simulation of the control actions of the banking system to the functioning of the economy. Dynamics and correction of crisis situations PDF (English)
Volodymyr Khylenko
ГЕНЕРУВАННЯ ДІЙСНИХ СИМЕТРИЧНИХ МАТРИЦЬ ІЗ ЗАДАНИМИ ЦІЛОЧИСЕЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТА ВЛАСНИМИ ЧИСЛАМИ PDF
yuri ivanovich chorny, yuri ivanovich chorny
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ ЯЄЦЬ PDF
Штанько Ірина, Євген Клименко, Людмила Галаєва
Застосування CALS-технологій в управлінні аграрними виробничими структурами PDF
Наталія Анатоліївна Рогоза

КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ

TECHNIQUE OF SERVERS INTERACTION AND SENSOR DATA TRANSMISSION BETWEEN THEM PDF (English)
Olesia Ivanivna Zarivniak, Andrii Vasyl’ovych Petrashenko, Denis Stanislavovych Zamiatin
3D-MODEL RECONSTRUCTION WITH USE OF MONOCULAR RGB CAMERA PDF (English)
Олег Вячеславович Ведмеденко, Сергій Сергійович Ніколаєв, Юрій Олександрович Тимошенко
СОВРЕМЕННЫЕ НЕЙРОСЕТЕВЫЕ СРЕДСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ КИБЕРАТАК НА РЕСУРСЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ PDF
Володимир Володимирович Погорелов
ВПРОВАДЖЕННЯ SDN МЕРЕЖ ТА ВІДКРИТОГО ПРОТОКОЛУ OPENFLOW PDF
Андрій Ігорович Блозва
МЕТОД СТВОРЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АГРОНОМІЧНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ PDF
Михайло Васюхін, Аніса Касім, Василь Долинний, Масуд Касім, Віталій Шелестовський, Сергій Горбатюк
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ СЕРВІСУ МОНІТОРИНГУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЛЮДИНИ PDF
Сергій Сергійович Ніколаєв
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА «START CROSSROAD» ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ МІСТА
Dmytro Kasatkin, Valerii Lakhno, Berik Akhmetov

ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ТА РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

ЗАДАЧА ПОШУКУ АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТИХ НАБОРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЩО ОБРАНІ АБІТУРІЄНТОМ PDF
Белла Львівна Голуб
Development of decision support systems and optimization of management of economic and banking systems PDF (English)
Volodymyr Khylenko
ЗМЕНШЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНИКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ БАГАТОРІВНЕВИХ ЧЕРГ ЗІ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ PDF
Yevhenii Dmytrovych Khishchenko, Volodymyr Grygorovych Zaitsev
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ MAPLE ДЛЯ СИНТЕЗУ РЕВЕРСИВНИХ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ З НЕКАНОНІЧНИМИІ ГІПЕРКОМПЛЕКСНИМИ ЧИСЛОВИМИ СИСТЕМАМИ PDF
Юлія Боярінова
Обработка гиперкомплексных данных с использованием пакета символьных вычислений в среде Maple PDF
Юлія Боярінова
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭРГАТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ PDF
Олександр Володимирович Бушма
СОВРЕМЕННЫЕ НЕЙРОСЕТЕВЫЕ СРЕДСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ КИБЕРАТАК НА РЕСУРСЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ PDF
Oleg Igorevich Terejkowski
ВИКОРИСТАННЯ OLAP-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПОБУДОВІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ PDF
Дар'я Юріївна Ящук, Белла Львівна Голуб
ПРИНЦИПИ ЗБОРУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ З ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН PDF
Сергій Вікторович Циба, Белла Львівна Голуб
OLAP ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ В ЗАДАЧАХ АГРОМОНІТОРИНГУ PDF
Олександр Вікторович Шелест, Белла Голуб
APPLYING THE «1R-RULE» TO CLASSIFY THE EXPERT SYSTEM TEST PARAMETERS FOR NEW PLANT VARIETIES PDF (English)
Viktor Trokhymenko
МЕТОД ПОБУДОВИ ПРАВИЛ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ MICROSOFT SQL SERVER НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ДАНИХ ГОСПОДАРСТВА З ВИРОЩУВАННЯ ПОЛУНИЦІ PDF
Микола Михайлович Бойко, Белла Львівна Голуб
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ ПРОМИСЛОВОГО ПТАШНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ PDF
Любов Дмитрівна Плиска
МЕТОД ПОБУДОВИ ПРАВИЛ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ MICROSOFT SQL SERVER НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ДАНИХ ГОСПОДАРСТВА З ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР PDF
Анна Андріївна Фелюст, Белла Львівна Голуб
ФОРМУВАННЯ ПОШУКУ АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ ЗА ДОПОМОГОЮ MICROSOFT ANALYSIS SERVICES НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ДАНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РУЖИНСЬКОГО РАЙОНУ PDF
Аліна Володимирівна Галушко
ПРО ВЗАЄМОЗВЯЗОК ТЕЗАУРУСА І ОНТОЛОГІЇ ЯК ЛЕКСИЧНИХ РЕСУРСІВ МАШИННОЇ ОБРОБКИ ПРИРОДОЇ МОВИ PDF
Iryna Yasenova
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК ВИМОГА СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Iryna Yasenova
МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОПОЗИЦІЇ ОБ’ЄКТУ PDF
Даниіл Олександрович Мазуренко, Ірина Сергіївна Ясенова
Піхдід до розробки графічного інтерфейсу користувача в середовищі Unity для мобільних пристроїв PDF
Юрій Олегович Міловідов
ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ОСВІТІ PDF
Ірина Бородкіна, Георгій Бородкін
МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
Ірина Бородкіна, Георгій Бородкін
ОБРОБКА ВЕЛИКИХ МАСИВІВ ДАНИХ У ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ PDF (English)
Олексій Миколайович Ткаченко
МОНІТОРИНГ ЗОН ЗАТОПЛЕННЯ І ПІДТОПЛЕННЯ У ВУГЛЕВИДОБУВНИХ РАЙОНАХ ДИСТАНЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ PDF
Іван Платонович Ковальчук, Євген Анатолійович Іванов
МОНІТОРИНГ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ PDF
Руслан Михайлович Басараб, Тетяна Альфредівна Баранова, Вадим Остапенко
МОНИТОРИНГ ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР: АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ И ИХ ОБРАБОТКИ PDF
Світлана Станіславівна Кохан
КАРТОГРАФУВАННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ БДЖІЛЬНИЦТВА ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАНННЯ ЗЕМЛІ PDF
Антоніна Анатоліївна Москаленко
OЦІНКА СТАНУ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ ЗА ГЛОБАЛЬНИМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ В ПРОГРАМІ UN CCD PDF
Андрій Всеволодович Колотій, Богдан Ялкапович Яйлимов, Микола Сергійович Лавренюк
ЗБІР ДАНИХ ДЛЯ ВАЛІДАЦІЇ ЗЕМНОГО ПОКРИВУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ CITIZEN SCIENCE PDF
Богдан Ялкапович Яйлимов, Ганна Олексіївна Яйлимова
LARGE AREA CLASSIFIACTION OF LAND USE/LAND COVER FOR UKRAINE WITHIN SIGMA PROJECT PDF (English)
Mykola Lavreniuk
ВПЛИВ ФIЛЬТРАЦIЇ РАДIОЛОКАЦIЙНИХ ДАНИХ НА ТОЧНIСТЬ КЛАСИФIКАЦIЇ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР PDF
Микола Михайлович Мерецький
Використання даних ДЗЗ для розвитку аграрного сектору ьУкраїни PDF
Сергій Олександрович Сластін
Алгоритм визначення структурних елементів сторінки документу формату PDF PDF
Anastasiya Olegivna Prodan
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ PDF
Леонід Шуміло
Підвищення ефективності надання послуг в сфері медичного туризму через кластеризацію веб-користувачів PDF
Анна Андріївна Лєднікова
ПОПОЛНЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ ИУС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЛОГОВ PDF
Оксана Вікторівна Чала

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

ФІТОТРОН ЯК ОБЄКТ КЕРУВАННЯ PDF
Артем Іванович Марцифей
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ В БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ PDF
Алла Олексіївна Дудник
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОПРОВОДУ ЗВОЛОЖЕНОГО КОРМУ PDF
Микола Олксандрович Кіктєв, Володимир Олександрович Мірошник
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА PDF
Ігор Володимирович Гончаренко

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОШИРЕННІ ЗНАНЬ

НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ: ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ РЕСУРСІВ ТА СЕРВІСІВ МАЙКРОСОФТ У ВНЗ PDF
Тетяна Володимирівна Волошина
ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНОТ ТА Е-КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ PDF
Олена Геронтіївна Кузьмінська
ADVISORY SERVICE AS THE BASIS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURIAL BUSINESS PDF (English)
Наталія Василівна Попрозман, Оксана Антонівна Дудзяк
IMPLEMENTATION OF SPECIFIC DIDACTIC PRINCIPLES IN COMPUTER-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT PDF (English)
Дмитро Юрійович Касаткін, Ольга Михайлівна Касаткіна
ПОБУДОВА ГЕТЕРОГЕННОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА БАЗІ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Максим Володимирович Мокрієв
ТЕХНОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ХМАРНОГО СХОВИЩА PDF
Сергій Михайлович Шклярський
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОРАДНИЦТВА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ДОРАДНИКІВ-ПРОФЕСІОНАЛІВ PDF
Михайло Зіновійович Швиденко
Е-СЕРЕДОВИЩЕ НА БАЗІ GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК PDF
Таїсія Петрівна Саяпіна
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ WOLFRAM MATHEMATICA ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ PDF
Валентина Ігорівна Корольчук
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Інна Сергіївна Оборська
Використання технологій відеоконференцій Apache Openmeetings та хмарного сховища Nextcloud, для моніторингу готовності керівників до впровадження інформаційних технологій PDF
Олександр Васильович Якобчук
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КОНСАЛТИНГОВИХ СИСТЕМ В СІЛЬСЬКОМУ ТУРИЗМІ PDF
Тетяна Прокопівна Кальна-Дубінюк
СИСТЕМА Е-ЕКСТЕНШН ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ PDF
Ірина Петрівна Кудінова
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ДОРАДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Лілія Хомівна Рибак
«ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КУРСІ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ» В НУБіП УКРАЇНИ» PDF
stanislav zhyvora
УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ PDF
Сергій Костянтинович Асатуров
ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ІМІДЖУ ЛІДЕРА PDF
Амалія Олегівна Ільянова
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ У СВІТІ (КРІЗЬ ПРИЗМУ СПРИЙНЯТТЯ МЕДІЙНОГО ОБРАЗА ПЕРШОЇ ЛЕДІ) PDF
Вероніка Василівна Чекалюк