Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК

Архіви конференцій

V Міжнародна науково-практична конференція присвячена пам’яті професора Віктора Михайловича Синькова

НУБіП України
вул. Героїв Оборони, 12
Київ, UA

October 16, 2019 – October 18, 2019

Обмін науково-технічною інформацією вчених та інженерів в галузі теорії та практики систем енергетики, автоматики, електротехнологій та енергоресурсозбереження в АПК.

Обговорення найбільш ефективних шляхів реалізації перспективних розробок,  виконаних в Україні, країнах ближнього та далекого зарубіжжя.

Підготовка рекомендацій щодо створення новітніх систем енергетики і автоматики та заходів енергозбереження в АПК.

Перегляд інформації про конференцію