Загальна інформація

Секції конференції

1. Моделі, методи та інформаційні технології в економіці

 • моделювання і прогнозування в економіці
 • моделювання в системах управління
 • інформаційні технології в економіці та управлінні

2. Комп’ютерні системи і мережі, кібербезпека

 • технології проектування комп’ютерних систем та їх компонентів
 • технології побудови комп’ютерних мереж
 • захист інформації в комп’ютерних мережах

3. Технології обробки даних та розробки програмних систем

 • проектування баз і сховищ даних
 • технології обробки великих масивів даних
 • технології OLAP та Data Mining
 • підходи і технології розробки програмного забезпечення
 • безпека програмних систем

4. Інформаційні системи і технології в економіці, техніці та природокористуванні

 • хмарні технології в корпоративних комунікаціях
 • технології віддаленого консультування
 • електронне дорадництво
 • цифрові виклики і технології, освітнє середовище закладу освіти, цифрова педагогіка
 • цифрові сервіси комунікації та інструменти підтримки наукової діяльності закладу освіти
 • рамки, стандарти, формування та вимірювання цифрових компетенцій

5. Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології, робототехніка, штучний інтелект

 • динамічні властивості складних біотехнічних об’єктів управління, ідентифікація;
 • автоматизація процесів керування, комп’ютерно-інтегровані технології;
 • робототехніка, мехатроніка;
 • умови невизначеності, штучний інтелект, інтелектуальні алгоритми управління;
 • інтернет речей, вбудовані системи.