Інтернет-конференції НУБіП України


Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні

Конференція присвячена висвітленню актуальних проблем створення та впровадження інформаційних технологій в економіці, виробництві, транспорті, сільському, лісовому і водному господарстві, охороні навколишнього середовища, а також у соціальній сфері, науці та освіті.

ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2023

ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2022

ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2021

ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2020

ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2019

ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2018

ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2017

ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2016

Перегляд конференції

Цифрова освіта у природничих університетах

Метою конференції є сприяння розвитку цифрової освіти, сучасних освітніх  технологій серед викладачів та студентів в природничих університетах, а також сприяння інтеграції академічних спільнот різних країн.

Перегляд конференції

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта»

Метою конференції є обговорення сучасних проблем впровадження інформаційних технологій в техніці, економіці та освітньому середовищі, а також розробка рекомендацій щодо їх розв’язання на основі думок і поглядів науковців та практиків.

Перегляд конференції

"Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем". Науково-практична конференція студентів і аспірантів.

Метою конференції є ефективне представлення та обговорення результатів наукових досліджень і прикладних розробок студентів та аспірантів у сфері моделювання, проектування, розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій

Перегляд конференції

Аналітико-прогностичне моделювання стратегії соціально-економічного розвитку підприємств аграрної сфери

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція спрямована на забезпечення розвитку наукових, академічних і культурних обмінів між вченими, науковцями, викладачами та практиками з різних країн через представлення та обговорення результатів наукових досліджень і прикладних розробок щодо теоретичних та практичних засад аналітико-прогностичного моделювання стратегії соціально-економічного розвитку підприємств аграрної сфери.

Перегляд конференції

Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК

Обмін науково-технічною інформацією вчених та інженерів в галузі теорії та практики систем енергетики, автоматики, електротехнологій та енергоресурсозбереження в АПК.

Обговорення найбільш ефективних шляхів реалізації перспективних розробок,  виконаних в Україні, країнах ближнього та далекого зарубіжжя.

Підготовка рекомендацій щодо створення новітніх систем енергетики і автоматики та заходів енергозбереження в АПК.

Перегляд конференції

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в ситемі природокористування

X МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ», 19 жовтня 2023

Конференція присвячена питанням підвищення ефективності та якості наукових досліджень, глибокого вивчення сучасних проблем у галузі енергетики та автоматики, обговорення дискусійних питань ефективного використання процесів та апаратів енергетики і автоматики в системі природокористування та визначення пріоритетних аспектів подальшого розвитку даної галузі.

Перегляд конференції

Соціально-екологічна відповідальність бізнесу: облікове відображення та аналітично-прогнозна оцінка

Конференція присвячена висвітленню актуальних проблем з розробки методичних положень та практичних рекомендацій щодо формування відповідного інформаційно-просторового контуру, що створює передумови для відображення соціалізації та екологізації економічного зростання на основі нових уявлень щодо довгострокових передумов та критеріїв соціально економічного прогресу сучасного суспільства через пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, соціально-груповими, національно-етнічними, регіональними та іншими інтересами.

Перегляд конференції

Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів

Визначення напрямів сумісної роботи по створенню освітнього контенту між Науково-методичним центром, вищими навчальними закладами України, Франції, Німеччини та Нідерландів; ознайомлення з матеріалами (електронні підручники, мультимедійні програмно-методичні комплекси), які були розроблені НМЦ, вивчення досвіду європейських держав по створенню засобів навчання, формування робочих груп по розробці електронних засобів навчання та підручників нового покоління; ознайомлення з методами контролю якості знань, методикою розробки тестових завдань та проведення тестування в онлайн-режимі, науково-методичними проектами з питань якості освіти.

Перегляд конференції