Інформація про автора

Aleksiejuk, Aleksiejuk J., <p><em>Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie</em></p><p><em>Warszaw</em><em>a, </em><em>Polska</em></p>, Польща