Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
АНАЛІТИКО-ПРОГНОСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету

Кваша

Сергій Михайлович

д.е.н., професор, академік, проректор з навчальної і виховної роботи

Заступники голови оргкомітету

Діброва

Анатолій Дмитрович

д.е.н., професор, декан економічного факультету

Талавиря

Микола Петрович

д.е.н., професор, директор НДІ економіки та менеджменту

Члени оргкомітету

Савчук

Василь Кирилович

д.е.н., професор кафедри статистики та економічного аналізу

Куць

Тетяна Валеріївна

к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу

Мокрієв

Максим Володимирович

к.е.н., доцент, керівник центру дистанційних технологій навчання факультету інформаційних технологій

Секретар оргкомітету

Воляк

Леся Романівна

к.е.н., старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

17- 19 вересня 2018 р.

on-line обговорення учасниками конференції надісланих
матеріалів на сайті наукових інтернет-конференцій Національного університету біоресурсів і природокористування України http://econference.nubip.edu.ua/index.php/agrostat/ii

20 вересня 2018 р.

10.00-12.00 –     підбиття підсумків конференції

СЕКЦІЯ 1

Обліково-інформаційне забезпечення обґрунтування стратегії розвитку аграрної сфери

Модератор секції: Куць Т.В., к.е.н., доцент

Макарчук О.Г., к.е.н., доцент

1. Індикатори моніторингу розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій

Вороненко І.В., к.е.н., старший науковий співробітник НУБіП України

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком органічного землеробства

Гузь М.М., старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

3. Обліково-інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрної сфери

Гуренко Т.О., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування

НУБіП України

4. Аналіз необоротних активів в нафтогазовій промисловості

Калюга Є.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування НУБіП України

5. Управління природними ресурсами сільськогосподарських підприємств: обліково-екологічний аспект

Кушніренко О.А., к.е.н., головний спеціаліст відділу з міжнародного співробітництва та зв’язків з громадськістю Державного агентства України з управління зоною відчуження

6. Використання проектів землеустрою для еколого-економічного обґрунтування сівозмін та облікового контролю якості сільськогосподарських угідь

Машкова Т.В., к.е.н. ,керівник відділу оцінки та землеустрою ТОВ «Компанія Мегаполіс» м. Васильків

7. Облікова система в забезпеченні управління стратегією розвитку підприємств аграрної сфери: перспективи розвитку

.

Мельниченко І.В. к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування НУБіП України

Тивончук С.В., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування НУБіП України

8. Нові підходи до побудови внутрішнього контролю витрат м’ясопереробного підприємства

 

Міщенко Т.М., к.е.н.,доцент кафедри аудиту та економічного аналізу,

Університет державної фіскальної служби України

9. Диференційований підхід до організації обліку в сільськогосподарських підприємствах

Рябенко Л.М., провідний фахівець планово-фінансового відділу НУБіП України,

Julia Brown, auditor of KPMG LLP, Virginia Beach, USA

СЕКЦІЯ 2

Аналітична оцінка та прогнозування соціально-економічного розвитку аграрних формувань

Модератор секції: Воляк Л.Р., к.е.н, старший викладач

Чухліб А.В., к.е.н., доцент

1. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств

Васильков Є.В., аспірант кафедри підприємництва та організації агробізнесу  НУБіП України

2. Виробництво молока в Україні: сучасний стан, основні тенденції розвитку та проблеми

(Матеріали англійською мовою: Milk manufacture in Ukraine: current state, main trends of development and problems)

Богданюк О.В., к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України,

Костюк А.О., студент НУБіП України

3. Управління лісовими ресурсами та зміна клімату

(Матеріали англійською мовою: Forest Management and  Climate Change)

Воляк Л.Р., к.е.н., старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України,

Hryhoryev I., Manager of Wein und Sektgut Bamberger, Germany

4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення

(Матеріали англійською мовою: Government regulations of foreign economic activity in Ukraine: current situation and ways for improvement)

Кирилюк Д.О., к.е.н., старший викладач адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності НУБіП України

Кирилюк О.Ф., к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

Клименко Є.В., студент НУБіП України

5. Стан та перспективи експорту нішевих культур на світові продовольчі ринки

(Матеріали англійською мовою: Present and future perspectives of niche crops export on the world markets)

Кирилюк О.Ф., к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

Кирилюк Д.О., к.е.н., старший викладач адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності НУБіП України

Дубовик М.А., студент НУБіП України

6. Аналіз фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору

(Матеріали англійською мовою: Analysis of financial support for the development of the agrarian sector)

Куць Т.В., к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

Skarsem O., Commercial Management in Telecom Sector, Zurich, Switzerland

7. Реалізація функціональної якості аналізу грошових потоків в прийнятті  управлінських рішень

Лазаришина І.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

8. Роль соціальної відповідальності в розвитку аграрного бізнесу

Нагорний В.В., к.е.н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку НУБіП України

Четверик О.В., к.е.н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі НУБіП України

9. МЕТА-АНАЛІЗ як спосіб підвищення доказовості результатів дослідження

Савчук В.К., д.е.н., професор кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України,

Гакі П.К., студентка Демокрітський університет Фракі, Греція

10. Програмування в системі управління виробництвом продукції льонарства

Чухліб А.В. к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

СЕКЦІЯ 3

Методичний інструментарій та економетричне моделювання стратегічного розвитку підприємств аграрної сфери

Модератор секції: Лазаришина І.Д., д.е.н., професор

Савчук В.К., д.е.н., професор

 

1. Результативна система управління стратегічним розвитком підприємств

Гудзинський Д.О. д.е.н., професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Судомир С.М., д.е.н., професор кафедри економіки підприємства

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

 

2. До моделювання економічної потужності підприємства та процесів її зміни

Дзюба Т.І., аспірант кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

 

3. Проектування когерентності облікових систем

Краєвський В.М., д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліково-аналітичних баз знань Університет державної фіскальної служби України

Костенко О.М., к.е.н., докторант кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

4. Методичні аспекти моніторингу системи соціально-трудових відносин у сільському господарстві

Ланченко Є.О., к.е.н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку НУБіП України

5. Оцінка взаємозв’язку цін на ріпак в Україні зі світовими цінами на нафту

(Матеріали англійською мовою: Evaluation the relationships between Ukrainian rapeseed price and crude oil prices)

Макарчук О.Г., к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

Skudlarski J., candidate of agricultural sciences, doctor-engineer of the Department of Production Engineering,  Warsaw University of Life Sciences-SGGW

6. Оцінка ефективності стратегічного управління макроекономічними процесами

Мискін Ю.І., к.е.н., доцент кафедри фінансів Університет державної фіскальної служби України

 

7. Основні засади цифрової економіки в стратегії розвитку аграрної сфери

Рогоза Н.А., к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики НУБіП України

8. Аналітико-прогностичне забезпечення управління рентабельністю виробництва зернових культур

Симоненко О.І., к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України