Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні ’2016

NULESU, Faculty of Information Technology

June 23, 2016 – June 24, 2016


 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2016”, яка відбудеться в м. Києві 23-24 червня 2016 року на базі факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України.

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

2. КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ

3. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ТА РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

4. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ В ТЕХНІЦІ, ЕНЕРГЕТИЦІ, ВИРОБНИЦТВІ

5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОШИРЕННІ ЗНАНЬ

 

КОНТАКТНА ОСОБА

Ткаченко Олексій Миколайович, доцент кафедри комп’ютерних наук

Електронна пошта: grpi@it.nubip.edu.ua

Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16а, к.212

Телефони: +38 044 527 8351, +38 050 381 8678,  +38 097 987 3357

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Реєстрація учасників: до 12.06.2016

Відправлення тез: до 12.06.2016

Повідомлення про прийняття тез: до 13.06.2016

Оплата організаційного внеску: до 17.06.2016

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Обсяг: рівно 2 сторінки, розмір А4

Поля: всі по 25 мм

Гарнітура: Times New Roman, 12 pt.

Міжрядковий інтервал: одинарний

Відступ першого рядка абзацу: 1 см

Всі рисунки і таблиці повинні бути пронумеровані та підписані. Рисунки та математичні формули повинні бути подані в растровому форматі з роздільною здатністю не менше 150 dpi.

Файли в електронному вигляді відправляти в одному з форматів: .DOC, .DOCX, .RTF, .ODT

Структура публікації:

  • УДК (вгорі зліва)
  • НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ великими літерами по центру
  • Прізвища та ініціали авторів
  • Основний текст
  • Перелік використаних джерел

Робочі мови: українська, англійська, польська, російська

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Вартість участі у конференції становить 150 грн. Кожен учасник отримає пакет матеріалів конференції, у тому числі збірник тез. Всі рекомендовані до друку тези зберігаються на сайті та індексуються пошуковими системами. Можлива заочна участь.

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ

Одержувач: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Розрахунковий рахунок: 31254247216289

Банк: ДКСУ у м. Києві

МФО 820172, код 00493706

Призначення платежу: “Код 15.33, участь у конференції ГРПІСП-2016”

 

З повагою,

Співголова Організаційного комітету Олена Глазунова

 

ПОДАННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ЗАВЕРШЕНО


Інформація про конференцію