Інтернет-конференції НУБіП України, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ '2020

Розмір шрифту: 
АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДІ
Діана Вадимівна Горякіна

Остання редакція: 29-04-2020

Тези доповіді


У міру зміни економічних умов всі підприємства зіштовхуються з необхідністю вдосконалення своїх економічних структур. Витрати, що пов'язані з запасами, є однією з основних складових собівартості продукції, тому процеси управління запасами на складі є важливою складовою частиною системи управління підприємством. Ефективність цих процесів характеризується таким ключовим критерієм, як величина витрат, що утворюється при управлінні запасами. З точки зору практики проблема управління складськими запасами є надзвичайно серйозною. Втрати, які несуть підприємства внаслідок нераціонального управління запасами, дуже великі. Основні проблеми, які виникають при управлінні запасами:

-       незбалансований асортимент: товар, що користується попитом у клієнтів, відсутній на магазині, а неліквідний товар займає місце на складі та полицях;

-       виникають упущені продажі.

-       високий рівень надлишків заморожує обігові кошти. Неліквідний товар списується у збитки або розпродається за низькими цінами;

-       менеджери постійно скаржаться на недостачу товарних запасів, хоча при цьому площа складу та персонал стрімко збільшуються;

-       збільшується складський брак;

-       додаткові витрати на переміщення товарів між точками зберігання, на термінові поставки.

Для підтримки товарних запасів на оптимальному рівні необхідна чітко налагоджена система управління товарними запасами. Оптимальний рівень запасів означає, що на складі відсутні надлишки запасів або їх нестача.

Управління товарними запасами на складі передбачає наступні операції:

  1. Нормування кількості товарних запасів. Наприклад, обсяг основного запасу, який розраховуються окремо для кожної товарної позиції на складі.
  2. Оперативний облік і контроль. Здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення.
  3. Регулювання. Полягає у підтримці товарного запасу на певному рівні і зміну його величини в залежності від попиту і періодів поставки товарів. Як надлишок, так і нестача запасів негативно впливають на результати комерційної діяльності підприємства.

При постановці системи ефективного управління складськими запасами необхідно враховувати: максимальну та мінімальну кількість товарного запасу, яка може бути на кожному складі; періодичність поставок товарів; середні продажі товару за визначений період.

Оптимальне управління запасами передбачає отримання чіткої відповіді на два основних питання: яку кількість запасу необхідно тримати на складі по кожній товарній позиції і яку кількість товарного запасу необхідно замовляти, щоб задовольнити попит на товари споживачів.

Для огляду функціональності систем управління запсами були взяті такі найбільш поширені системи на українському ринку IT-продуктів:

  • 1С;
  • SAP;
  • Галактика;
  • Oracle;
  • MS Axapta;
  • RS-Balance 3.

Таблиця 1 "Порівняльна характеристика функцій управління запасами"

Функції

SAP

Галактика

Oracle

MS Axapta

RS-Balance 3

Управління партіями і серійними номерами

+

+

+

+

+

+

Можливість створення замовлень вручну

+

+

+

+

+

+

Інвентаризація складу

+

+

+

+

+

+

Автоматичний розрахунок оптимальної кількості товарного запасу по кожній товарній одиниці

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Автоматичне формування замовлень постачальникам на основі попиту на товар

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Урахування кількості за певний період та часу на доставку товарів на склад для розрахування товарного запасу

ні

ні

ні

ні

ні

ні