Conference System of NULES of Ukraine, GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2021

Font Size: 
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ З ІСТОТНО РІЗНОШВИДКІСНОЇ ПРОЦЕСАМИ
Олексій Валерійович Степанов, Міхал Різ

Last modified: 12-05-2021

Abstract


В даній роботі продовжено проведення досліджень щодо порівняльного аналізу різних методів розв’язання задачі визначення спектральних характеристик математичних моделей систем керування (систем підтримки прийняття рішень). Запропоновано вибір методу з урахуванням специфіки об’єкту або технологічного процесу. На підставі проведених модельних експериментів зроблено висновок про переваги використання степеневого методу і методу Хиленка, коли діапазон зміни швидкостей змінних, що розраховуються, невідомий, або може істотно змінитися із зміною режимів роботи об’єкту (технологічного процесу), а також у разі виникнення критичних ситуацій і необхідності їхнього «відпрацювання» системою керування.


Keywords


системи керування, системи підтримки прийняття рішень, математичне та програмно-алгоритмічне забезпечення, визначення спектральних характеристик, метод Левер’є–Ньютона, метод Хиленка, степеневий метод