Conference System of NULES of Ukraine, GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2021

Font Size: 
TYPOLOGIZATION OF UKRAINIAN REGIONS BY CAPITAL INVESTMENTS LEVEL
Dmytro Zherlitsyn

Last modified: 12-05-2021

Abstract


Визначено особливості територіального розподілу економічного потенціалу України на базі аналізу нерівномірності надходження капітальних інвестицій за регіональною ознакою. Проведено кластерний аналіз та групування адміністративно-територіальних одиниць України за рівнем капітальних інвестицій на душу населення та варіацію їх щоквартальних обсягів.

Keywords


типологізація; капітальні інвестиції; кластерний аналіз; адміністративно-територіальна одиниця