Conference System of NULES of Ukraine, GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2021

Font Size: 
Міжнаціональне економічне порівняння сільськогосподарських підприємств в Україні і Німеччині
Kateryna Tuzhyk, Vadym Petrenko

Last modified: 24-05-2021

Abstract


Сільськогосподарські підприємства конкурують як на національному, так і міжнародному ринках. Для того, щоб бути конкурентоспроможним необхідним є наявність релевантної та надійної бази даних, що дозволяє оцінюватита прогнозувати виробничу діяльність сільськогосподарських підприємтсв. Для оцінки та планування діяльності сільськогосподарських господарств важливим є чітке розуміння та економічна оцінка окремих виробничих процесів. Хоча часто використовується державна статистика, висока агрегація та недостатня якість даних нерідко викликає труднощі щодо економічної оцінки виробничої діяльності підприємств. Як результат, відсутність економічних даних окремих виробничих процесів ускладнює дослідження та призводить до неповного розуміння господарського бізнесу та виробничої реальності. Тому дана робота присвячена між національному порівнянню доступності даних щодо виробничого планування в Німеччині і в Україні та аналізу можливостей покращення підтримки сільськогосподарських виробників в Україні. Одним з найважливіших показників щодо планування виробничої діяльності є маржинальний дохід. Для наявності результатів, в роботі представлений міжнаціональний міжгосподарський бенчмаркінг маржинальних доходів окремих виробничих процесів на прикладі вирощування озимої пшениці в Україні та Німеччині.