Інтернет-конференції НУБіП України


Проблеми сучасної енергетики і автоматики в ситемі природокористування

VI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

Конференція присвячена питанням підвищення ефективності та якості наукових досліджень, глибокого вивчення сучасних проблем у галузі енергетики та автоматики, обговорення дискусійних питань ефективного використання процесів та апаратів енергетики і автоматики в системі природокористування та визначення пріоритетних аспектів подальшого розвитку даної галузі.

Перегляд конференції

Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні

Конференція присвячена висвітленню актуальних проблем створення та впровадження інформаційних технологій в економіці, виробництві, транспорті, сільському, лісовому і водному господарстві, охороні навколишнього середовища, а також у соціальній сфері, науці та освіті.

Перегляд конференції

Соціально-екологічна відповідальність бізнесу: облікове відображення та аналітично-прогнозна оцінка

Конференція присвячена висвітленню актуальних проблем з розробки методичних положень та практичних рекомендацій щодо формування відповідного інформаційно-просторового контуру, що створює передумови для відображення соціалізації та екологізації економічного зростання на основі нових уявлень щодо довгострокових передумов та критеріїв соціально економічного прогресу сучасного суспільства через пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, соціально-груповими, національно-етнічними, регіональними та іншими інтересами.

Перегляд конференції

Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів

Визначення напрямів сумісної роботи по створенню освітнього контенту між Науково-методичним центром, вищими навчальними закладами України, Франції, Німеччини та Нідерландів; ознайомлення з матеріалами (електронні підручники, мультимедійні програмно-методичні комплекси), які були розроблені НМЦ, вивчення досвіду європейських держав по створенню засобів навчання, формування робочих груп по розробці електронних засобів навчання та підручників нового покоління; ознайомлення з методами контролю якості знань, методикою розробки тестових завдань та проведення тестування в онлайн-режимі, науково-методичними проектами з питань якості освіти.

Перегляд конференції

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта»

Метою конференції є обговорення сучасних проблем впровадження інформаційних технологій в техніці, економіці та освітньому середовищі, а також розробка рекомендацій щодо їх розв’язання на основі думок і поглядів науковців та практиків.

Перегляд конференції